சாதனைச் செல்வி – By புதுக்கோட்டை பி. வெங்கடராமன் (February 6, 2005)

சாதனைச் செல்வி காம்கேர் கே. புவனேஸவ்ரி – By புதுக்கோட்டை பி. வெங்கட்ராமன்

புதுக்கோட்டை பி. வெங்கட்ராமன் அவர்கள் பிப்ரவரி 6, 2005 அன்று காம்கேர் சாஃப்ட்வேர் நிறுவனத்தில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் காம்கேர் கே. புவனேஸ்வரின் திறமைகள் குறித்து கவிதை வாசித்து  ‘சாதனைச் செல்வி’ என்று பட்டம் அளித்து கெளரவப்படுத்தினார். 

(Visited 7 times, 1 visits today)
error: Content is protected !!
Compcare K. Bhuvaneswari
Right Menu Icon