தொலைக்காட்சியில் தொலைநோக்குப் பார்வை

இன்று ஒருசில வெப்டிவி சானல் மற்றும் யு-டியூப் சானல்களை எங்கள் காம்கேர் நிறுவனம் மூலம் வடிவமைத்தும் நிர்வகித்தும் வருகின்ற சூழலில் வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி ஊடகங்களில் என் பங்களிப்பு குறித்தும் எங்கள் காம்கேரின் சில்வர் ஜூப்லி ஆண்டின் (2017) வெற்றிப் பயணத்தில் குறிப்பிட்டே ஆக வேண்டும். 2000-ம் ஆண்டு வெளிநாட்டு வாழ் தமிழர்களுக்கான TTN தமிழ்…

error: Content is protected !!
Compcare K. Bhuvaneswari
Right Menu Icon