தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு[13]: இ-புத்தகங்களை பரிசளிக்கலாமே!

இனிய மகிழ்ச்சியான விஷயம்! நீங்களும் இதுபோல வித்தியாசமாக, புதுமையாக பரிசளிக்கலாமே! எங்கள் குடும்ப நண்பர் ஒருவருக்கு சதாபிஷேகம். கொரோனா அச்சத்தினால் சிறிய அளவில் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் அவர்கள் பிள்ளைகள். எங்களிடமும் அது குறித்து தொலைபேசியில் பேசிக்கொண்டிருந்தனர். வித்தியாசமாக புதுமையாக நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகள் செய்வதில் எங்கள் குடும்பத்தினருக்கும், குடும்ப நண்பர்களுக்கும் நாங்கள் முன்னோடி என்பதால் (அவர்கள்…

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு[12]: போட்டியில் பரிசு பெற்றவர்கள்!

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு –  போட்டியில் பரிசு பெற்றவர்கள்! 2021 புத்தகக் கண்காட்சி நடைபெற்ற  பிப்ரவரி 24, 2021 முதல்  மார்ச் 9 வரை, நான் எழுதி எங்கள் காம்கேர் மூலம் 14 நாட்களில் 14 புத்தகங்களை  தினமும் ஒரு நூலாக (E-Book) அமேசானில் வெளியிட்டு வந்ததை நீங்கள் அனைவரும் நன்கறிவீர்கள். இதனை  வெர்ச்சுவல்…

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு[11]: மீடியா செய்திகள்!

‘தி இந்து’ – தமிழ் நாளிதழில் வெளியான செய்திக்கு: http://compcarebhuvaneswari.com/?p=8155 சஞ்சிகை – இணைய பத்திரிகையில் வெளியான செய்தி: http://compcarebhuvaneswari.com/?p=8152

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு[10]: வெளியிட்ட புத்தகங்கள்!

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு வெர்ச்சுவல் நிகழ்ச்சியில் வெளியிட்ட நூல்கள்! 1.வாழ்க்கையின் அப்பிடைசர் ஜம்முனு வாழ வழிகாட்டும் நூல்! விலை: ரூ.49/- https://www.amazon.in/dp/B08TV2JJB4 2.வாழ்க்கையின் OTP தவமாய் வாழ்ந்து வரமாய் குவிக்க வழிகாட்டும் நூல்! விலை: ரூ.49/- https://www.amazon.in/dp/B08VWGKKV6 3.வாழ்க்கையின் அப்லோடும், டவுன்லோடும் சுமக்க வேண்டியதை சுமக்கவும், ஒதுக்க வேண்டியதை ஒதுக்கவும் கற்றுக்கொடுக்கும் நூல்! விலை:…

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு[9]: கொண்டாட்ட நாள்-9

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு – வெர்ச்சுவல் நிகழ்ச்சி –  கொண்டாட்டம் –  நாள் 9! நாள்: மார்ச் 10,  2021 இடம்: இந்த நிகழ்ச்சியை 2021 புத்தகக் காட்சி நடைபெற்ற 14 நாட்களும் (பிப்ரவரி 24, 2021 முதல் மார்ச் 9, 2021 வரை) தினமும் ஒரு நூலை அமேசானில் வெளியிட்டேன். புத்தக வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியை …

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு[8]: கொண்டாட்ட நாள்-8

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு – வெர்ச்சுவல் நிகழ்ச்சி –  கொண்டாட்டம் –  நாள் 8! நாள்: மார்ச் 9,  2021 இடம்: இந்த நிகழ்ச்சியை 2021 புத்தகக் காட்சி நடைபெறும் 14 நாட்களும் (பிப்ரவரி 24, 2021 முதல் மார்ச் 9, 2021 வரை) தினமும் ஒரு நூலை அமேசானில் வெளியிடுவதாக ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த…

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு[7]: கொண்டாட்ட நாள்-7

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு – வெர்ச்சுவல் நிகழ்ச்சி –  கொண்டாட்டம் –  நாள் 7! நாள்: மார்ச் 8,  2021 இடம்: இந்த நிகழ்ச்சியை 2021 புத்தகக் காட்சி நடைபெறும் 14 நாட்களும் (பிப்ரவரி 24, 2021 முதல் மார்ச் 9, 2021 வரை) தினமும் ஒரு நூலை அமேசானில் வெளியிடுவதாக ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த…

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு[6]: கொண்டாட்ட நாள்-6

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு – வெர்ச்சுவல் நிகழ்ச்சி –  கொண்டாட்டம் –  நாள் 6! நாள்: மார்ச் 8,  2021 இடம்: இந்த நிகழ்ச்சியை 2021 புத்தகக் காட்சி நடைபெறும் 14 நாட்களும் (பிப்ரவரி 24, 2021 முதல் மார்ச் 9, 2021 வரை) தினமும் ஒரு நூலை அமேசானில் வெளியிடுவதாக ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த…

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு[5]: கொண்டாட்ட நாள்-5

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு – வெர்ச்சுவல் நிகழ்ச்சி –  கொண்டாட்டம் –  நாள் 5! நாள்: மார்ச் 6,  2021 இடம்: இந்த நிகழ்ச்சியை 2021 புத்தகக் காட்சி நடைபெறும் 14 நாட்களும் (பிப்ரவரி 24, 2021 முதல் மார்ச் 9, 2021 வரை) தினமும் ஒரு நூலை அமேசானில் வெளியிடுவதாக ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த…

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு[4]: கொண்டாட்ட நாள்-4

தினம் ஒரு புத்தக வெளியீடு – வெர்ச்சுவல் நிகழ்ச்சி –  கொண்டாட்டம் –  நாள் 4! நாள்: மார்ச் 5,  2021 இடம்: இந்த நிகழ்ச்சியை 2021 புத்தகக் காட்சி நடைபெறும் 14 நாட்களும் (பிப்ரவரி 24, 2021 முதல் மார்ச் 9, 2021 வரை) தினமும் ஒரு நூலை அமேசானில் வெளியிடுவதாக ஏற்பாடு செய்துள்ள இந்த…

error: Content is protected !!
Compcare K. Bhuvaneswari
Right Menu Icon