ஜம்முனு வாழ காம்கேரின் OTP-190: நீயெல்லாம் ஒரு நல்ல அப்பா அம்மாவா? (Sanjigai108)

பதிவு எண்: 921 / ஜம்முனு வாழ காம்கேரின் OTP – 190 ஜூலை 9, 2021 நீயெல்லாம் ஒரு நல்ல அப்பா அம்மாவா? முன்குறிப்பு: சமர்த்துப் பிள்ளைகளைப் பெற்ற பெற்றோர்களுக்கும், சமர்த்தாக வளரும் பிள்ளைகளும் விதிவிலக்குகள். அவர்களுக்கு அநேக கோடி நமஸ்காரங்கள்! —- ‘டேய், எனக்கு எங்க அப்பா அம்மா இந்த சைக்கிளை பிறந்த…

error: Content is protected !!
Compcare K. Bhuvaneswari
Right Menu Icon