‘வாவ் தமிழகம்’ யூடியூப் சேனல் : 46-வது சென்னை புத்தகக் காட்சியில் காம்கேர் புவனேஸ்வரியின் பங்களிப்பு (January 21, 2023)

‘வாவ் தமிழகம்’  யு-டியூப் சேனலில் ஜனவரி 21, 2023 அன்று சென்னை 46-வது புத்தகக்காட்சியில்
காம்கேர் கே. புவனேஸ்வரியின் பங்களிப்பு குறித்த செய்தி வெளியாகியுள்ளது.

வீடியோ:https://youtu.be/o0GDC2mXpxM

(6.30 நிமிடத்தில் இருந்து – 8.40 நிமிடம் வரை காம்கேர் புவனேஸ்வரி குறித்த செய்தி)

(Visited 19 times, 1 visits today)
error: Content is protected !!
Compcare K. Bhuvaneswari
Right Menu Icon