#கவிதை: ‘நீ’தான் பாடம்!


காம்கேர் கே. புவனேஸ்வரி

‘நீ’தான் பாடம்!

அவனுக்கு 10 வயது
அறியாத வயது
‘நீ’தான் பார்த்து நடந்துக்கணும்…

அவனுக்கு 20 வயது
இளம் ரத்தம்
‘நீ’தான் ஜாக்கிரதையா நடந்துக்கணும்…

அவனுக்கு 40 வயது
நாய்குணம்
‘நீ’தான் ஒதுங்கிப் போகணும்…

அவனுக்கு 50 வயது
பொறுப்புகள் அதிகம்
‘நீ’தான் விட்டுக்கொடுத்துப் போகணும்…

அவனுக்கு 60 வயது
ஓய்வு கால மனவிரக்தி
‘நீ’தான் புரிஞ்சிக்கணும்…

அவனுக்கு 70 வயது
பல்வேறு விரக்திகள்
‘நீ’தான் ஆதரவா இருக்கணும்…

அவனுக்கு 80 வயது
‘நீயே’ சாகக் கிடந்தாலும் அவன் பாவம்
‘நீ’தான் ஆறுதல் சொல்லணும்…

இப்படி காலம் முழுவதும்
‘நீ’தான் ‘நீ’தான் என்று எங்களுக்குப் பாடம் எடுக்கிறீர்களே
அவனுக்கு யார் ‘நீ’தான் பாடத்தை சொல்லித் தருவது?

யாரேனும் அவனுக்கு ‘நீ’தான் பாடத்தை
ஒழுங்காகப் பாடம் எடுத்திருந்தால்
நானும் கொஞ்சம் நிம்மதியாக தூங்கி இருப்பேன் அல்லவா?

காம்கேர் கே. புவனேஸ்வரி
பிப்ரவரி 17, 2021

#காம்கேர்_கவிதை #COMPCARE_Kavithai

(Visited 15 times, 1 visits today)
error: Content is protected !!
Compcare K. Bhuvaneswari
Right Menu Icon