அக்னிபத் – சந்தேகங்களும் விளக்கங்களும்!

Disclaimer  ‘அக்னிபத்’ மற்றும் ‘அக்னி வீரர்கள்’ குறித்த இந்தக் கட்டுரையில் நான் சொல்லி இருக்கும் கருத்துக்கள் அனைத்தும் தொலைக்காட்சி, பத்திரிகை செய்திகள் மற்றும் அரசு சார்பில் வெளியிடப்படும்  செய்திகள் மற்றும் அவர்களின் பிரத்யோக  இணையதளம், சமூகவலைதள செய்திகள் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டது. இந்தக் கட்டுரையின் சாராம்சம் எதுவும்  என் சொந்தக் கருத்தல்ல. கற்பனையும் அல்ல. எனக்குத் தெரிந்த…

அக்னிபத் – இளைஞர்களுக்கான கம்பீர உலகம்!

  Disclaimer  ‘அக்னிபத்’ மற்றும் ‘அக்னி வீரர்கள்’ குறித்த இந்தக் கட்டுரையில் நான் சொல்லி இருக்கும் கருத்துக்கள் அனைத்தும் தொலைக்காட்சி, பத்திரிகை செய்திகள் மற்றும் அரசு சார்பில் வெளியிடப்படும்  செய்திகள் மற்றும் அவர்களின் பிரத்யோக  இணையதளம், சமூகவலைதள செய்திகள் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டது. இந்தக் கட்டுரையின் சாராம்சம் எதுவும்  என் சொந்தக் கருத்தல்ல. கற்பனையும் அல்ல. எனக்குத்…

error: Content is protected !!
Compcare K. Bhuvaneswari
Right Menu Icon