ஆஃபீஸில் பிழிந்து எடுக்கிறார்களா?

ஆஃபீஸில் பிழிந்து எடுக்கிறார்களா? ’உங்க பையனுக்கு / பெண்ணுக்கு Work From Home தானே அல்லது நேரடியாக ஆஃபீஸ் போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்களா?’ இதுதான் நான் சமீபமாக சந்திக்கும் பெற்றோர்களை பார்த்து கேட்கும் கேள்வி. ‘ஆமாம்… ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னுதான் பேரு…. பிழிஞ்சு எடுக்கறாங்க…’ எழுதிக்கொடுத்து சொல்லச் சொல்வதைப் போல் அத்தனை பெற்றோரும் இதே பதிலைச் சொல்வது…

error: Content is protected !!
Compcare K. Bhuvaneswari
Right Menu Icon