ஜம்முனு வாழ காம்கேரின் OTP- 1015: பயணம்!

ஜம்முனு வாழ காம்கேரின் OTP – 1015
அக்டோபர் 11, 2021 | திங்கள் | காலை: 6 மணி

பயணம்!

பயணத்தில் இருக்கிறேன்…
சிந்தனை முழுவதும் பயணத்தில்…
நாளை வழக்கம்போல் OTP-யுடன் சந்திக்கிறேன்!

அனைவருக்கும் இந்த நாள் இனிய நாளாகட்டும்!

அன்புடன்

காம்கேர் கே. புவனேஸ்வரி, CEO
Compcare Software

#காம்கேர்_OTP #COMPCARE_OTP #dubai

(Visited 691 times, 1 visits today)
error: Content is protected !!
Compcare K. Bhuvaneswari
Right Menu Icon