அப்பாம்மா, அம்மாப்பா என்ன இது!

எல்லா தலைமுறையினருக்குமான ஹீரோ! ஒருவர் தான் வாழ்ந்த காலத்தில் தன் வயதினருக்கும் (நண்பர்கள், உறவினர்கள், குடும்பத்தினர்), தனக்கு அடுத்த தலைமுறையினருக்கும் (பிள்ளைகள், குடும்பத்தினர், உறவினர்கள்), அதற்கும் அடுத்த தலைமுறையினருக்கும் (பேரன் பேத்திகள், அவர்களின் நண்பர்கள்) அடுத்து வர இருக்கும் தலைமுறையினருக்கும் (கொள்ளு பேரன் பேத்திகளுக்கும்) தலைசிறந்த ரோல் மாடலாக, ஹீரோவாக, முன்னுதாரணமாக நடை உடை பாவனை,…

error: Content is protected !!
Compcare K. Bhuvaneswari
Right Menu Icon