ஜம்முனு வாழ காம்கேரின் OTP-214: உங்கள் திறமைக்கு நீங்கள் எங்கோ இருக்க வேண்டும்!

பதிவு எண்: 945 / ஜம்முனு வாழ காம்கேரின் OTP – 214 ஆகஸ்ட் 2, 2021 ‘உங்கள் திறமைக்கு நீங்கள் எங்கோ இருக்க வேண்டும். ஆனால் பாருங்கள்…’ ‘உங்கள் திறமைக்கு நீங்கள் எங்கோ இருக்க வேண்டும். ஆனால் பாருங்கள்…’ என்று இழுத்துக்கொண்டே செல்பவர்களிடம் கவனமாக இருங்கள். நீங்கள் செய்கின்ற வேலைகளை, உங்கள் திறமைகளை, உங்கள்…

ஜம்முனு வாழ காம்கேரின் OTP-194: வலி இல்லாத உறக்கம்!

பதிவு எண்: 925 / ஜம்முனு வாழ காம்கேரின் OTP – 194 ஜூலை 13, 2021 வலி இல்லாத உறக்கம்! முக்கியக் குறிப்பு! இன்றைய பதிவுக்கு யாரும் பரிதாபப்பட வேண்டாம். என் உடல் நலனையும் ஆரோகியத்தையும் மிக நன்றாகவே பார்த்துக்கொள்வேன். பார்த்துக்கொள்கிறேன். இனியும் பார்த்துக்கொள்வேன். சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் என்பதையும் நான் நன்கறிவேன். நடந்த…

ஜம்முனு வாழ காம்கேரின் OTP-171: தன்னம்பிக்கையாக வாழ்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? (Sanjigai108)

பதிவு எண்: 902 / ஜம்முனு வாழ காம்கேரின் OTP – 171 ஜூன் 20, 2021 தன்னம்பிக்கையாக வாழ்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? பெரிதாக எந்த பயிற்சியையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்தில் கவனமாக இருந்துவிட்டால் போதும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை ஜிவ்வென ஏறும். வீட்டில் தம் வேலைகளை தாமே செய்துகொள்ளும் மனநிலையை…

error: Content is protected !!
Compcare K. Bhuvaneswari
Right Menu Icon