வாழ்வியல் கட்டுரைத் தொடர்கள்

காம்கேர் பக்கங்கள்! – சஞ்சிகை108 டாட் காம்  – (August 2020  to Till Date)

விரல் நுனியில் உன் உலகம்! – மங்கையர்மலர் – (April 2021 to June 2021) 

வாழ்க்கையின் அப்லோடும் டவுன்லோடும் –  ‘நம் தோழி’ : சக்தி மசாலா குழுமம் – (April 2019 to February 2021)

வாழ்க்கையின் OTP – புதிய தலைமுறை ‘பெண்’ – (August 2018 to August 2020)

 கனவு மெய்ப்பட – மின்னம்பலம் டாட் காம்  – (November 2018 to April 2019)

 இங்கிதம் பழகுவோம் – தினசரி டாட் காம் – (October 2018 to April 2019)

(Visited 418 times, 1 visits today)
error: Content is protected !!
Compcare K. Bhuvaneswari
Right Menu Icon